Susanna Huuskonen

Susanna Huuskonen

  • Tiedosta Ilo Oy
  • +358 50 663 97
  • susanna.huuskonen(at)tiedostailo.fi
  • Espoo

Haluan olla mukana kehittämässä työpaikkoja, joissa ihmisten on hyvä olla ja onnistua. Uskon, että siinä kaiken ytimessä ovat hyvinvoivat johtajat ja esimiehet. BrainID®-kartoitus on erinomainen työkalu oman hyvinvoinnin tarkastelemiseen ja itsensä kehittämiseen, ihan jokaiselle.

BrainID® -kartoitus on ainutlaatuinen tapa saada mitattua tietoa aivojen kunnosta ja toimintakyvystä. BrainID ®-mentorina autan palautekeskustelussa tulkitsemaan BrainMind Audit®-profiilia ja tunnistamaan ne mahdollisesti tarvittavat muutokset, joiden avulla on mahdollista löytää elämään uutta kukoistusta. Yhdessä löydämme ne tekijät, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteet ja parantamaan hyvinvointia ja elämälaatua.

Monenlaiset, suuretkin muutosprojektit ovat minulle tuttuja ja olen saanut kiitosta osaamisestani ja työotteestani muutosjohtajana. Minulla on vahva kokemus terveyspalveluiden ja henkilöstöpalveluiden toimialoilta sekä talousjohtajana että henkilöstöjohtajana. Koulutukseltani olen KTM ja opiskelen parhaillaan myös Johdon ja esimiesten työnohjaajaksi.

Intohimoni on hyvä johtaminen työelämässä ja hyvä itsetuntemus on siinä onnistumisessa aivan avainasemassa.

Rakastan numeroita, mutta ihmiset ovat minulle aina tärkeimpiä.