BrainID®-kartoitus

Hyvinvointia uusilla ratkaisuilla

BrainID®-kartoitus

Aivot ovat lujilla monien työ- ja yksityiselämän aiheuttamien ristipaineiden keskellä. Miten aivojen voimavarat ja suorituskyky kestävät? Entä miten tavallinen terve ihminen saa tietoa aivojensa tilasta ajoissa ja ennaltaehkäisevästi, jolloin hyvinvointiin on vielä mahdollista itse vaikuttaa elämäntapavalinnoilla?

BrainID® on vaivaton ja luotettava tavallisen terveen ihmisen aivokuntokartoitus, joka tarjoaa objektiivista tietoa aivojen voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä. Aivokuntokartoitus koostuu:

 1. qEEG-aivokuntomittauksesta
 2. Mittaustuloksesta saatavasta BrainMind Audit® profiilista
 3. BrainID® mentorin tuesta.
Aivojen sähköjännitteiden mittaus

qEEG

Vaivaton qEEG-mittaus antaa luotettavaa tietoa aivojen voimavaroista ja suorituskyvystä BM-Sciencen kehittämän BrainMind Audit® -profiilin innovatiivisen tulkinnan ansiosta. Mittaus kestää n. 12 minuuttia, eikä se vaadi valmistautumista.

qEEG: Tulkinta tehdään suoraan aivojen lähettämistä sähköjännitteistä, jolloin pystytään tulkitsemaan myös tavallista tervettä ihmistä kiinnostava aivojen funktionaalinen puoli: kognitiiviset ja emotionaaliset toiminnot.

EEG: Ensimmäinen EEG-mittaus tehtiin lähes 100 vuotta sitten. Sen perinteinen, kliininen käyttö on vakavien aivovammojen ja –sairauksien diagnosoinnissa; neurologi vertaa mittauksen avulla saatuja aivosähkökäyriä  normaaleihin.

Aivojen voimavaraprofiili

BrainMind Audit®

BrainMind Audit® -profiili kertoo havainnollisesti  tarkkaa ja todenmukaista tietoa aivojen kunnosta tavalla, jota ei ole aiemmin pystytty tutkimaan. Profiili perustuu qEEG-mittauksen innovatiiviseen tulkintaan, jossa kliinisen puolen tulkinnasta pois jäävä ylijäämädata avataan.

BrainMind Audit®-profiili ei ole lääketieteellistä tietoa, vaan aivojen kognitiivisen ja emotionaalisen puolen toiminnallisen tason kuvaus. Mittaustavasta johtuen se antaa erittäin luotettavaa tietoa aivojen toimintakunnosta verrattuna kysymällä, arvioimalla tai havainnoimalla hankittuun tietoon.

Profiili kertoo sellaista tietoa aivoista, joka tarvittaessa ohjaa arkipäivän valintojen teossa ja auttaa korjaamaan elintapoja. Profiili kertoo, miten aivot voivat tällä hetkellä,  mikä on niiden todellinen toimintakunto ja voimavarat; mitä eletty elämä on aivoille tehnyt, minkälaisia jälkiä jättänyt,  ja onpa siinä  myös nähtävissä viitteitä tulevaisuuden suunnasta.

Mittauksesta selviää myös aivojen ikä. Aivojen biologinen ikä on harvoin sama kuin krono­loginen ikä. Jos aivot vanhentuvat hitaammin kuin ihminen itse, se tietää hyvää tulevaisuudelle. Jos nopeammin, siihenkin voi vaikuttaa itse, sillä aivot osaavat myös nuortua.

BrainMind Audit® -profiili

Profiili koostuu yhdeksästä markkerista.  Jokaisella profiilin dimensiolla on vahva korrelaatio neurologisiin markkereihin.

 • Valppaus, jännite
 • Suorituskyvyn nopeus
 • Sisäinen fokusoituminen
 • Tunne-motivoituvuus taipumus
 • Sosiaalisuus
 • Ahdistuneisuuden suuntautuminen
 • Stressinhallinta
 • Aivojen kokonaisvoimavarat
 • Poikkeama optimaalisesta aivotoimintojen tilasta
Henkilökohtaisena tukenasi

BrainID® -mentor

Me mittaamme fyysistä kuntoa monin tavoin ja suunnittelemme personal trainerin kanssa kunto-ohjelman. Nyt voit pitää yhtä hyvää huolta aivoistasi, tärkeimmästäsi.

BrainMind Audit® profiilin tulos käsitellään aina yhdessä BrainID®-mentorin kanssa. Mentor keskustelukumppanina auttaa ymmärtämään oman profiilin sisällön sekä tukee ja ohjaa löytämään tasapainottavia muutoksia arkeen.

Muutoksien tekeminen, saati niissä pysyminen, on meistä monelle iso haaste. Mentor kanssakulkijana lyhyemmän tai pidemmän matkan auttaa onnistumaan muutoksessa. Tulos ja keskustelut mentorin kanssa ovat luottamuksellista tietoa.

Mentoroitavien uusintamittauksissa on todettu, että suurimmalla osalla, kolmella henkilöllä neljästä (72 %:lla) tulokset paranevat merkittävästi. 52 %:n osalta tulokset paranivat siirtyen optimitasolle.

Henkilökohtaisena tukenasi

BrainID® -mentor

Palvelumme vahvuus on innovatiivisen funktionaalista aivokuntoa kuvaavan profiilin lisäksi – ei mikään tekstiä suoltava tietokone, vaan elävä ihminen – kouluttamamme sertifioitu BrainID® -mentor. Kukaan ei jää profiilinsa kanssa yksin.

Profiilin sisältö käydään yhdessä mentorin kanssa läpi, häneltä voi kysyä lisätietoa ja mentor tukee ja kannustaa etsimään tasapainottavia muutoksia arkeen, jos profiilissa on poikkeamia. Mentor on kanssakulkija lyhyemmän tai pidemmän aikaa, oman tarpeesi mukaan.

Ota yhteyttä:
brainid@brainid.fi | +358 50 65404