Terhi Kolari

Terhi Kolari

  • +358 40 5232 118
  • terhi(at)ihmejainnostus.fi
  • Ihme ja innostus Oy
  • Tampere
  • Toiminta-alue: Pirkanmaa, Uusimaa, Etelä-Karjala

Olen työskennellyt henkilöstöhallinnon, työkyvyn ja työhyvinvoinnin parissa pitkään ja toiminut myös esimiestehtävissä. Kokemusta on karttunut myös esimiestyön ja johtamisen kehittämistehtävistä. Nyt haluan kokemuksellani ja osaamisellani tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia toimiessani BrainID®-mentorina asiakkaitteni elon ja olon parantamiseksi. Olen myös IhanaElo®-hyvinvointiohjaaja.

Aivoissamme on valtava kapasiteetti, mutta käytämme siitä vain pienen osan. Emmekä välttämättä edes tiedä, miten aivomme voivat tällä hetkellä. Kuormitustekijöitä monella on paljon ja itsestä huolehtiminen jää helpoisti taka-alalle. Kun saamme objektiivista tietoa aivojemme toiminnan optimaalisuudesta BrainID®-kartoituksen avulla, voimme mahdollisten poikkeamien ilmetessä profiilin antaman tiedon ja mentorin tukemana lähteä rakentamaan parempaa ja vahvempaa huomista. Omien voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen antaa mahdollisuuden lisätä hyvinvointia.

Muutos on mahdollista!