Markku Hiljanen

  • +358 40 179 7575
  • markku.hiljanen(at)ledear.fi
  • Helsinki
  • Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu, Uusimaa

Muistatko, miltä tuntuu hyvä fyysinen kunto ja energisyys – mielenrauha ja kirkas tilannetaju – sujuva vuorovaikutus ja yhteistyö?

Kehosta löytyy avaimet mieleen. Mielessä on silta ihmissuhteisiin. Ihmissuhteet ovat portti elämään ja sen ihmeisiin.

Menestys on aina hyvinvoinnin, tilannetajun ja toimintakyvyn sivutuote. BrainID®️ avaa täysin uuden, objektiiviseen mittaustietoon perustuvan näkökulman hyvinvoinnin, tilannetajun ja toimintakyvyn kehittämiseen.

Peruskoulutukseltani olen MBA ja KTM. Yli 30 vuoden kokemus nopeatempoisessa ja ajoittain melko paineisessa liike-elämässä asiantuntijana, esimiehenä, valmentajana ja johtajana antaa perspektiiviä ja hyvän pohjan toimia BrainID®-mentorina. Tuen haluttua kehitystä oivalluttamalla sekä vahvuuksia vahvistamalla. Valmennusotteeni keskiössä on “ihmeinen” ja ratkaisukeskeisyys.

Ihminen, joka tietää paljon muista, on ehkä oppinut – mutta ihminen, joka ymmärtää itseään, on viisas. Ihminen, joka johtaa muita, on ehkä voimakas – mutta ihminen, joka johtaa itseään, on voimakkaampi.”

Lao-tse