BrainID® qEEG aivokuntomittaus

EEG-mittaus

Aivojen sähköjänniteiden mittaus

qEEG

Vaivaton qEEG-mittaus – ei satu, ei tunnu, ei sivuvaikutuksia, ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin istua rauhassa 12 minuuttia elektrodit päässä –  eikä edes tukka kärsi elektrodien kiinnityksestä – antaa luotettavaa ja lahjomatonta tietoa aivojen voimavaroista ja suorituskyvystä BM Sciencen kehittämän  innovatiivisen tulkinnan ansiosta (BrainMind Audit® –profiili).

qEEG: tulkinta tehdään suoraan aivojen lähettämistä sähköjännitteistä, jolloin pystytään tulkitsemaan myös tavallista tervettä ihmistä kiinnostava aivojen funktionaalinen puoli: kognitiiviset ja emotionaaliset toiminnot.  

EEG: ensimmäinen EEG-mittaus tehtiin lähes 100 vuotta sitten. Sen perinteinen, kliininen käyttö on vakavien aivovammojen ja –sairauksien diagnosoinnissa; neurologi vertaa mittauksen avulla saatuja aivosähkökäyriä  normaaleihin.

Voimavara profiili

BrainMind Audit®

BrainMind Audit® -profiili kertoo havainnollisesti henkilölle itselleen tarkkaa ja todenmukaista tietoa omien aivojensa kunnosta tavalla, jota ei ole aiemmin pystytty tutkimaan.

Innovatiivinen, havainnollinen BrainMind Audit® -profiili perustuu lahjomattoman qEEG-mittauksen innovatiiviseen tulkintaan, jossa kliinisen puolen tulkinnasta avaamatta jäävä ylijäämädata avataan.

BrainMind Audit®-profiili ei ole lääketieteellistä tietoa, vaan aivojen kognitiivisen ja emotionaalisen puolen toiminnallisen tason kuvaus. Sen luotettavuus on aivan eri maailmasta kuin itse annetut mutu-vastaukset testeissä – ja tavallisen terveen ihmisen aivojen voimavaroja ja suorituskykyä onkin ollut vaikea ellei mahdotonta tutkia muulla tavoin kuin kysymällä ja havainnoimalla käytöstä – olemassaolevat tutkimusmenetelmät kun on  tarkoitettu vain kliiniseen työhön lääkärien avuksi vakavissa aivojen ongelmissa ison osan aivojen lähettämästä mitatusta datasta jäädessä tulkitsematta (funktionaalinen puoli).

BrainMind Audit® -profiili on tarkoitettu henkilölle itselleen antamaan todenmukaista tietoa omien aivojen kunnosta

Profiili kertoo sellaista tietoa aivoista, joka tarvittaessa ohjaa arkipäivän valintojen teossa, auttaa korjaamaan elintapoja. Profiili kertoo, miten aivot voivat tällä hetkellä,  miten hyvin ne toimivat, mikä on niiden todellinen toimintakunto ja voimavarat; mitä eletty elämä on aivoille tehnyt, minkälaisia jälkiä jättänyt,  ja onpa siinä  myös nähtävissä viitteitä tulevaisuuden suunnasta.

BrainMind Audit® -profiili

Henkilökohtaisena tukenasi

BrainID® -mentor

Me mittaamme fyysistä kuntoa monin tavoin ja suunnittelemme tarvittaessa yhdessä personal trainerin kanssa kunto-ohjelman, eikä sitä kukaan ihmettele. Pidämme käytäntöä selviönä.

Sama tässä: BrainID -mentor tuntee profiilin sisällön ja tulkinnan; mitä on mitattu ja mitä ei ole mitattu, hän varmistaa että asiakas todella ymmärtää oman profiilinsa sisällön, tuloksen mukaiset vahvuudet, hyvät puolet ja mahdolliset poikkeamat, vastaa kysymyksiin heti keskustelun aikana ja häneltä voi kysyä myöhemminkin vastauksia mieleen tuleviin kysymyksiin. Hän on palloseinänä ja tukena, jos muutoksia tarvitaan. Mentor kulkee rinnalla lyhyemmän tai pidemmän matkan, asiakkaan oman tarpeen mukaan. Hän ei anna ohjeita vaan esittää kysymyksiä.

Henkilökohtaisena tukenasi

BrainID® -mentor

Palvelumme vahvuus on innovatiivisen funktionaalista aivokuntoa kuvaavan profiilin lisäksi – ei mikään tekstiä suoltava tietokone, vaan elävä ihminen – kouluttamamme sertifioitu BrainID® -mentor. Kukaan ei jää profiilinsa kanssa yksin.

Profiilin sisältö käydään yhdessä mentorin kanssa läpi, häneltä voi kysyä lisätietoa ja mentor tukee ja kannustaa etsimään tasapainottavia muutoksia arkeen, jos profiilissa on poikkeamia. Mentor on kanssakulkija lyhyemmän tai pidemmän aikaa, oman tarpeesi mukaan.

Ota yhteyttä:
brainid@brainid.fi | +358 50 65404